Kirk Triplett has eight top-10 finishes on the PGA TOUR Champions this season. (Stan Badz/PGA TOUR)